OBD II

Diagnossystem för fordon


Andragenerationens system som använder OBD-2 standardinterface.


Diagnossystem för fordon har fram till nu varit tillverkarspecifika och i allmänhet konstruerade på så sätt att endast auktoriserad verkstadspersonal kunnat komma åt data. Detta håller nu på att förändras med tillkomsten av det standardiserade OBD-2 systemet, som har blivit en EU-standard (EOBD) för alla nya bilar.

EU-s riktlinjer gäller tändstiftsmotorer (dvs bensinmotorer) registrerade år 2000 och senare, samt självtändande motorer (dvs dieselmotorer) registrerade år 2003 och senare.